Efektif Kuruluşlar

Efektif kuruluşlar, olabilecek en az kaynağı kullanırken olabilecek en yüksek yararı oluşturmaya çalışan yardım kuruluşlarıdır. Efektif kuruluşların amacı en zor durumdaki kişilere ve en çok sorun yaratabilecek durumlara yönelik çalışmalar yapmaktır.

Aşırı Yoksulluk

Hayvan Refahı

İklim Değişikliği

Varoluş Riski

Efektif Altruizm

Diğer

Aşırı Yoksulluk

Aşırı yoksulluk günde 1.90 doların altında geçinmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyar kişinin yaşam koşullarını ifade eder. Güvenli gıdaya ve temiz suya sahip olmamak, yeterli sağlık ve eğitim hizmetlerine erişememek ve uygun konutlarda yaşayamamak aşırı yoksulluğun sonuçlarından sadece bazılarıdır. Eşitsiz gelir dağılımı, devletlerin sosyal olanaklar sağlamaması, iklim değişikliği, hayvan endüstrisi, verimli tarım alanlarının yitirilmesi, savaşlar, politik kargaşalar ve totaliter sistemler aşırı yoksulluğu derinleştirir.

 

Aşırı yoksulluğa odaklanan efektif kuruluşlar, aşırı yoksulların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması, önlenebilir hastalıklara ilişkin tedavi desteği verilmesi ve besin eksikliğinin giderilmesi üstüne çalışıyor.

Against Malaria Foundation

Read More

Schistosomiasis Control Initiative

Read More

Deworm The World Initiative

Read More

Helen Keller International

Read More

Sightsavers

Read More

GiveDirectly

Read More

Hayvan Refahı

Hayvanlar da insanlar gibi acı çekebilen, yaşam farkındalığına sahip, sosyal ilişkiler kurabilen canlılar. Söz konusu özellikler, hayvanların da acı çekmeden ve özgür bir biçimde yaşamaları gerektiğini ve bir nesne olarak değil, bir özne olarak görülmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Küresel olarak her yıl yüz milyardan fazla hayvan öldürülüyor ya da işkenceye maruz bırakılıyor.

 

Hayvan refahına odaklanan efektif kuruluşlar, hayvan endüstrisinin ortadan kaldırılması ve hayvan kullanımının sonlandırılması için hayvan refahını arttırıcı çalışmaların yapılması, insanların bitkisel beslenmeye geçmesi için ikna edilmesi, hayvan hakları yasalarının güçlendirilmesi ve yenilikçi gıda araştırmalarının desteklenmesi üstüne çalışıyor.

Animal Equality

Read More

The Good Food Institute

Read More

The Humane League

Read More

İklim Değişikliği

Önümüzdeki 20-50 yıl içerisinde 2°-4° derecelik bir sıcaklık artışı öngörülüyor. Küçük gibi görünen sıcaklık artışı dünyanın tamamını etkileyecek gıda ve su krizlerine, yüz milyonlarca insanın göç etmek zorunda kalmasına, yoksulluğun perçinlenmesine, can kayıplarına ve trilyonlarca dolarlık maddi zarara neden olacak. 2°-4° dereceden çok daha fazla bir sıcaklık artışı söz konusu olursa -örneğin yaklaşık 10° derecelik bir değişiklik- uygarlığımızı neredeyse yok edebilecek bir yıkım söz konusu olabilir. Güncel modeller böyle bir riske de işaret ediyor.

 

İklim değişikliğine odaklanan efektif kuruluşlar, yağmur ormanlarının korunması ve karbon dengelemesi üstüne çalışıyor.

Cool Earth

Read More

Varoluş Riski

Varoluş riski, gerçekleşmesi düşük olasılık olan ancak gerçekleştiğinde yüksek zarar yaratacak olan durumları kapsar. İklim değişikliğinden kaynaklanan salgın hastalıklar, biyoterörizm, nükleer savaş ve zararlı yapay zekâ sistemleri varoluş riski içeren durumlar arasındadır.

 

Varoluş riskine odaklanan efektif kuruluşlar, gelecekte oluşabilecek tehlikeli durumların saptanması ve önlenmesi üstüne çalışıyor.

The Centre for the Study of Existential Risk

Read More

The Future of Humanity Institute

Read More

Efektif Altruizm

Efektif altruizm, dünyaya en yüksek yararı sağlamaya çalışan felsefi bir yaklaşım ve sosyal bir harekettir. Amacı, dünyada var olan sorunlar arasından hangilerinin öncelikli olduğunu saptamak, öncelikli sorunlara ilişkin en etkili çözümleri geliştirmek ve bireylerin çözümlere yönelik sorumluluk almasını sağlamaktır. Efektif altruistler gelirlerinin, zamanlarının, kariyerlerinin ve yaşamlarının kayda değer bir bölümünü öncelikli sorunların çözümüne ayırmanın bir etik yükümlülük olduğuna inanırlar.

 

Efektif altruizm üstüne odaklanan efektif kuruluşlar, efektif altruizmin yayılması üstüne çalışıyor.

80,000 Hours

Read More

Giving What We Can

Read More

The Centre for Effective Altruism

Read More

Diğer

Efektif altruizmle bağlantılı olan ve farklı konulara odaklanan efektif kuruluşlar, efektif kuruluşların saptanması, türlerarası ilişkilerin yeniden tanımlanması ve dünyaya yarar sağlayabilecek olan ucu açık tasarıların fonlanma ölçütleri üstüne çalışıyor.

GiveWell

Read More

Sentience Institute

Read More

Open Philanthropy Project

Read More