FELSEFİ BİR YAKLAŞIM VE SOSYAL BİR HAREKET.

SORUNLAR

Aşırı Yoksulluk

Hayvan Sömürüsü

İklim Değişikliği

Varoluş Riski

ETKİLİ İYİLİK PROGRAMI

Tanımadığımız ama acı çektiğini bildiğimiz kişilere karşı etik yükümlülüklerimiz var mıdır?

Hangi sorunları çözmek dünyamız için en yüksek yararı yaratır? Bilimsel ölçütlerle öncelikli sorunları saptamaya çalışıyoruz.

KULLANILAN ÖLÇÜTLER NELER?

Efektif olarak adlandırdığımız ve öncelikli sorunların çözümünde dünyaya en yüksek yararı sağlamaya çalışan kuruluşlara bağış yapıyoruz.

EFEKTİF KURULUŞLAR HANGİLERİ?

Yaptığımız araştırmalar aşırı yoksulluk, hayvan refahı, küresel iklim değişikliği ve varoluş riskinin öncelikli sorunlar olduğunu gösteriyor.

ÖNCELİKLİ SORUNLARIN KAPSAMINDA NELER VAR?

Kâr amacı güden bir oluşum değiliz; yaşamı daha iyi bir hâle getirmeye çalışan bir gönüllü topluluğuyuz.

NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRİM?

DUYURU GRUBUMUZ

Sizi Bekliyor

Duyuru grubumuza kaydolun.

http://eaturkiye.substack.com

BAĞIŞ YAPIN

EFEKTİF KURULUŞLAR

Efektif kuruluşlar, olabilecek en az kaynağı kullanırken olabilecek en yüksek yararı oluşturmaya çalışan yardım kuruluşlarıdır. Efektif kuruluşların amacı en zor durumdaki kişilere ve en çok sorun yaratabilecek durumlara yönelik çalışmalar yapmaktır.

GiveWell

Read More

Deworm The World Initiative

Read More

The Good Food Institute

Read More

GiveDirectly

Read More

The Centre for Effective Altruism

Read More

Animal Equality

Read More

TEMEL

İLKELERİMİZ

En Yüksek Yarar

En az kaynak kullanırken olabildiğince fazla sayıda kişinin yaşamını en çok iyileştirecek şekilde çalışıyoruz.

Önceliklendirme

Kaynaklarımızın sınırlı olduğunun bilincinde olarak bazı sorunların diğer sorunlara göre daha acil olduğunu kabul ediyoruz.

Sorumluluk

Sahip olduğumuz servetin, zamanın ve olanakların bir sorumluluk yarattığına inanıyoruz.

Evrensellik

En uzağımızdakilerin en yakınımızdakilerin daha az önemli olduğunu düşünmüyor ve herkesi kucaklıyoruz.

Bağımsızlık

Herhangi bir kişiye, şirkete ya da devlete bağlı olmamanın özgürlüğünü ve ayrıcalığını yaşıyoruz.

Açıklık

Yeni veriler ışığında öncelikli sorunları, efektif kuruluşları ve çözüm önerilerini yeniden değerlendiriyoruz.